Košík
0
Porovnání 0

  Všeobecné obchodní podmínky

  Základní údaje o společnosti

  Název společnosti: SECOMP a.s.
  IČ: 25141228, DIČ: CZ25141228
  Sídlo společnosti: Jizerská 851, 196 00 Praha 9 - Čakovice
  Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B 4818

  Bankovní spojení: 476159113 / 0300 ČSOB
  Telefonní kontakt: +420 281 861 849
  E-mailová adresa: secomp@secomp.cz

  Otevírací doba: pondělí až čtvrtek: 8:00 – 16:00

  1. Všeobecná ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti SECOMP a.s., se sídlem Jizerská 851, 196 00 Praha 9 – Čakovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B4818 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé a kupující podnikatelé dle §419 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a kupující podnikatele. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi a přístupná v sekci Dokumenty / Faktury internetového obchodu www.secomp.cz, po přihlášení k osobnímu účtu zákazníka. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.secomp.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícími.

  2. Uzavření kupní smlouvy

  Webové stránky společnosti www.secomp.cz obsahují zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. U ceny jsou označeny poplatky (recyklační, autorský poplatek) a daň z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách prodávajícího.

  Objednávku zboží provede kupující prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "e-shop"), e-mailu, faxu, telefonicky, osobně či jinými běžně užívanými komunikačními prostředky.

  Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, ve které uvede následující údaje:

  • Jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
  • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  • Název zboží a katalogové číslo dle ceníku
  • Způsob odebrání a dopravy
  • Přesné místo dodání, včetně uvedení adresáta, liší-li se od kupujícího
  • Kontaktní údaje (email, telefon, fax)

  Společnost SECOMP a.s. neodpovídá za případné neúplné označení kupujícího v dokladech, které jsou spolu s produkty předávané kupujícímu, a to vč. údajů uvedených na faktuře. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.

  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  Po odeslání objednávky přes e-shop, dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl Kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku. Následně obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude uzavřena kupní smlouva.

  Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.secomp.cz, není považováno za návrh uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.)

  Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanoveních občanského zákoníku.

  3. Platební podmínky a cena zboží

  Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

  Pro zařazení do dealerských skupin je potřeba se kromě základních údajů, prokázat kopií výpisu z Obchodního rejstříku, případně živnostenským listem a osvědčením o registraci DIČ. Při nákupu pod 500,- bez DPH platí maloobchodní ceny i pro registrované zákazníky.

  Způsoby plateb:

  • Platba v hotovosti
  • Platba dobírkou při doručení zboží
  • Platba převodem na základě zálohové (proforma) faktury
  • Platba převodem na základě splatnosti faktury (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
  • Platba online platební kartou (od 6.10.2016)

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  Elektronická evidence tržeb:

  Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16.března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  4. Dodací podmínky

  Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Kupující podnikatel je povinen bezprostředně při dodání zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabic, neporušenost pásky s firemním logem) podle přepravního listu. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka je úplná a není mechanicky poškozená. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávajícím protokolu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu secomp@secomp.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a zaslat jej neprodleně prodávajícímu e-mailem, poštou nebo faxem. Podepsání přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. Podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí, nejdéle však do 24hodin a případné poškození v této lhůtě uplatnit u prodávajícího. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že je zboží v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu §2161 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník - viz reklamační řád.

  Společnost SECOMP a.s. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru, v případech, kdy je zboží kupujícím placeno předem nebo prostřednictvím faktury se splatností.

  Doprava a její ceny:

  • Osobní odběr: zboží, které má prodávající skladem, je k dodání na adrese prodávajícího, v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Náklady na osobní odběr jsou nulové.
  • Zasílání přepravní službou PPL a DPD: pouze ČR, objednávky potvrzené prodávajícím do 12:00 jsou obvykle expedovány týž den, při ceně objednávky nad limit uvedený níže (bez DPH) je doprava zdarma.
  • Zasílání kurýrní službou: pouze Praha, doručené objednávky potvrzené dodavatelem do 12:00 jsou doručeny ještě týž den, při ceně objednávky nad limit uvedený níže (bez DPH) je doprava zdarma.

   • Způsob dopravy Cena dopravy bez DPH Při ceně zboží bez DPH nad
    PPL Business 100 Kč 0 Kč (3000)
    PPL Business - dobírka 145 Kč 0 Kč (3000)
    PPL Soukromá 100 Kč 0 Kč (3000)
    PPL Soukromá - dobírka 145 Kč 0 Kč (3000)
    PPL ParcelShop 59 Kč 0 Kč (3000)
    PPL ParcelShop dobírka 85 Kč 0 Kč (3000)
    CZ Kurýr (jen Praha) 200 Kč 0 Kč (5000)
    CZ Kurýr (jen Praha) - nadrozměr 200 Kč 0 Kč (5000)
    Zásilkovna do 10kg 110 Kč 0 Kč (3000)
    Zásilkovna do 5kg 79 Kč 0 Kč (3000)
    Zásilkovna dobírka do 10kg 130 Kč 0 Kč (3000)
    Zásilkovna dobírka do 5kg 100 Kč 0 Kč (3000)
    DPD Classic 95 Kč 0 Kč (3000)
    DPD Classic - nadrozměrné 95 Kč 0 Kč (3000)
    DPD Classic dobírka 140 Kč 0 Kč (3000)
    DPD Classic dobírka - nadrozměrné 140 Kč 0 Kč (3000)
    Osobně zdarma zdarma

    5. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

    Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené, kompletní včetně příslušenství a v nepoškozeném originálním obalu a jedná se o zboží, které má prodávající v okamžiku návrhu na zrušení kupní smlouvy dále v sortimentu svého zboží. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy.

    Dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

    Dle §1831 Zákona č.89/2102 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Dle § 1832 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to dle § 1832 odst. 2, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. částku nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

    Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) nese v plné výši spotřebitel. Stejně tak dle §1833 Zákona č.89/2102 Sb., Občanský zákoník, spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Především je potřeba zachovat veškeré krycí fólie a ochranné prvky tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem vyzkoušení. Náhrada na snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.

    Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

    6. Řešení sporů

    Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz, nebo se kupující spotřebitel může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. na telefonu 299 149 009. Více informací je k nalezení na www.dtest.cz/poradna.

    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

    Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

    Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

    Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

    7. Odpovědnost za vady a záruka

    Řeší reklamační řád společnosti SECOMP a.s.

    8. Reklamace a záruční podmínky

    Řeší reklamační řád společnosti SECOMP a.s.

    9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

    Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným odvoláním doručeným na adresu prodávajícího.

    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, jemu prodávající povinen toto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

    10. Závěrečná ustanovení

    Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejně prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

    Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2020.