USB B(F)

Obrázek USB B(F) USB B(F)
Popis USB B konektor, samice
Použití Konektor USB B je zpravidla osazen na zařízeních USB (scanery, tiskárny,…)

Zapojení

Pin Signal Označení Název
1 +5V VBUS Napájení stejnosměrné +5V
2 USB Data- USB_D(n) USB diferenciální data -
3 USB Data+ USB_D(p) USB diferenciální data +
4 Ground GND Nulový potenciál (zem)