USB C(M)

Obrázek USB C(M) USB C(M)
Popis Oboustranný USB C konektor, samec. 24 pinový USB konektor, definovaný specifikací USB 3.1, s možností zasunutí v obou směrech. Obsahuje kontakty pro USB2.0 i USB 3.0
Použití Na kabelech pro připojení USB zařízení.

Zapojení

Pin Signal Označení Název
A1 Ground GND Nulový potenciál (zem)
A2 SuperSpeed TX+ SSTXp1 USB 3.0 diferenciální data + , vysílač
A3 SuperSpeed TX- SSTXn1 USB 3.0 diferenciální data - , vysílač
A4 +5V VBUS Napájení stejnosměrné +5V
A5 CC CC Konfigurační kanál
A6 USB Data+ USB_D(p) USB diferenciální data +
A7 USB Data- USB_D(n) USB diferenciální data -
A8 SBU SBU1 Sideband use - další využití
A9 +5V VBUS Napájení stejnosměrné +5V
A10 SuperSpeed RX- SSRXn2 USB 3.0 diferenciální data - , přijímač
A11 SuperSpeed RX+ SSRXp2 USB 3.0 diferenciální data + , přijímač
A12 Ground GND Nulový potenciál (zem)
B1 Ground GND Nulový potenciál (zem)
B2 SuperSpeed TX+ SSTXp2 USB 3.0 diferenciální data + , vysílač
B3 SuperSpeed TX- SSTXn2 USB 3.0 diferenciální data - , vysílač
B4 +5V VBUS Napájení stejnosměrné +5V
B5 Vconn Vconn Napájení
B6 Not connect NC Nezapojený kontakt
B7 Not connect NC Nezapojený kontakt
B8 SBU SBU2 Sideband use - další využití
B9 +5V VBUS Napájení stejnosměrné +5V
B10 SuperSpeed RX- SSRXn1 USB 3.0 diferenciální data - , přijímač
B11 SuperSpeed RX+ SSRXp1 USB 3.0 diferenciální data + , přijímač
B12 Ground GND Nulový potenciál (zem)