DVI-A(M)

Obrázek DVI-A(M) DVI-A(M)
Rozměr 26 x 9mm
Popis Konektor DVI-A, samec