Scart(M)

Obrázek Scart(M)  
Rozměr 44 x 13mm
Popis Scart konektor, samec
Použití Na kabelech pro přenos analogového audio/video signálu

Zapojení

Pin Signal Označení Varianta Název
1 Audio R AOR 0 Audio pravý kanál výstup
2 Audio R AIR 0 Audio pravý kanál vstup
3 Audio L AOL 0 Audio levý kanál / mono, výstup
4 Audio Ground A GND 0 Nulový potenciál (zem) pro audio
5 RGB Blue Ground B GND 1 Nulový potenciál (zem) pro modrý kanál RGB
YPbPr Pb Ground Pb GND 2 Nulový potenciál (zem) pro komponentní rozdílový signál (YPbPr) - Pb kanál (modrá - Y)
Composite Video Ground Video GND 3 Nulový potenciál (zem) pro kompozitní video
6 Audio L AIL 0 Audio levý kanál / mono, vstup
7 RGB Blue B 1 RGB - modrý kanál
YPbPr Pb Pb 2 Komponentní rozdílový signál (YPbPr) - Pb kanál (modrá - Y)
S-Video C C 3 S-Video barevná složka (z TV)
8 TV/VCR SWTCH 0 Přepínání cílového zařízení pro příjem signálu.
Přepínání zobrazovacího poměru
9 RGB Green Ground G GND 1 Nulový potenciál (zem) pro zelený kanál RGB
YPbPr Y Ground Y GND 2 Nulový potenciál (zem) pro komponentní rozdílový signál (YPbPr) - Y kanál (jas+ synchronizace)
10 D²B DATA 0 Datový kanál / AV link(CEC)
11 RGB Green G 1 RGB - zelený kanál
YPbPr Y Y 2 Komponentní rozdílový signál (YPbPr) - Y kanál (jas+ synchronizace)
12 D²B DATA 0 Datový kanál
13 RGB Red Ground R GND 1 Nulový potenciál (zem) pro červený kanál RGB
YPbPr Pr Ground Pr GND 2 Nulový potenciál (zem) pro komponentní rozdílový signál (YPbPr) - Pr kanál (červená - Y)
S-Video C Ground C GND 3 Nulový potenciál (zem) pro S-Video barevnou složku
14 D²B Ground DATA GND 0 Nulový potenciál (zem) pro datový kanál (pro piny 8, 10, 12)
15 RGB Red R 1 RGB - červený kanál
YPbPr Pr Pr 2 Komponentní rozdílový signál (YPbPr) - Pr kanál (červená - Y)
S-Video C C 3 S-Video barevná složka (do TV)
16 Blanking BLNK 0 Přepínání mezi RGB a kompozitním signálem.
Zatmívání kompozitního signálu (pro prokládání s RGB vstupem - titulky)
17 Composite Video Ground Video GND 1 Nulový potenciál (zem) pro kompozitní video
S-Video Y Ground Y GND 3 Nulový potenciál (zem) pro S-Video jasovou složku
18 Blanking Ground BLNK GND 0 Nulový potenciál (zem) pro signál Blanking
19 Composite Video Video 1 kompozitní video (CVBS) výstup
S-Video Y Y 3 S-Video jasová složka výstup
20 Composite Video Video 1 kompozitní video (CVBS) vstup
S-Video Y Y 3 S-Video jasová složka vstup
21 Shield SHIELD 0 Stínění